ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

หน่วยงาน ชื่อเรื่อง TOR วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วงเงินงบประมาณ (บาท) สถานะโครงการ แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 1,015,000 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 812,000 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๘ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 568,400 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 629,300 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๖ บ่อ พร้อมติิดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 933,800 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕๖ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 1,136,800 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม ในพื้นที่ ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๑ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 629,300 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด ๑,๒๖๐ ลบ.ม. ในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓๐ บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2020 609,000 ระหว่างดำเนินการ ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
9 มีนาคม 2563 15:07:42
โดย :

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์