ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๑ บ่อ (รอบที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบที่ ๒ ) ในพื้นที่ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งหมด ๒๘ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบที่ ๒ ) ในพื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งหมด ๑๘ บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 18 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 22 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 23 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 26 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ :
25 มีนาคม 2564 14:07:46
โดย :

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์