ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

หน่วยงาน ชื่อเรื่อง TOR วันที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วงเงินงบประมาณ (บาท) คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) แสดงรายละเอียด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 18 บ่อ (รอบที่2) 07/06/2021 906,822.77 06/2564 ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลนาแต้ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 28 บ่อ (รอบที่2) 07/06/2021 1,277,992.85 06/2564 ดาวน์โหลด
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 21 บ่อ (รอบที่2) 20/05/2021 1,175,757.98 06/2564 ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
20 พฤษภาคม 2564 13:22:46
โดย :

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์