กิจกรรมหน่วยงาน ประจำปี 2561

กิจกรรมหน่วยงาน ประจำปี 2561

95 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
15 พฤษภาคม 2561 10:47:57
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลงานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ( โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองดู่ ขนาด 166,600 ลบ.ม. ณ บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
15 พฤษภาคม 2561 10:21:06
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:45:44
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อบสุข นักวิชากการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเตรียมรับการตรวจพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:43:13
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:40:32
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยไร่ พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน และได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยไร่ โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:37:04
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาว ทิวาพร ไพเราะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferenc) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานใน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:32:28
นายธีระ วงค์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธีประกาศนโยบายสาธารณะ วาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพร สู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายเรียบ บริสุทธิ์ซึ้งใจ เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:26:04
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมด้านพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร ”เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม” (PGS Peer Review Process) รุ่นที่ 1
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:22:19
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ ศรีหาขันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมฯ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:17:00
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวชนัญชิดา ชาวะรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม “โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) โดย นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในพีธีโครงการฯ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 9:45:13
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในโครงการ "ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน" และได้สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานในครั้งนี้
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 9:40:21
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์