บทความของ lddamnatcharoen

บทความของ lddamnatcharoen

105 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
14 พฤษภาคม 2563 12:45:40
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
14 พฤษภาคม 2563 12:45:40
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
8 เมษายน 2563 9:47:28
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
18 กุมภาพันธ์ 2563 15:04:11
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
15 พฤษภาคม 2561 10:47:57
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลงานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ( โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองดู่ ขนาด 166,600 ลบ.ม. ณ บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
15 พฤษภาคม 2561 10:21:06
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:45:44
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อบสุข นักวิชากการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเตรียมรับการตรวจพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
20 กุมภาพันธ์ 2561 10:43:13
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น

ผู้บริหาร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์