กิจกรรม สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามผลงานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ( โครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก) ขุดลอกหนองดู่ ขนาด 166,600 ลบ.ม. ณ บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อบสุข นักวิชากการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวทัศนีย์ บุญเคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเตรียมรับการตรวจพิจารณาคัดเลือกเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสำราญ ภักดิ์วาปี นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบปัจจัยการผลิตปูนโดโลไมท์ ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด เพื่อให้เกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเกษตร และได้ผลผลิตสูงขึ้น
นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลห้วยไร่ พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน และได้เยี่ยมชมโรงสีข้าวชุมชนของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยไร่ โดย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาว ทิวาพร ไพเราะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferenc) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานใน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

HOTLINKS

           
            
              
           
            

PROGRAM

           
           

กระทู้ถาม-ตอบ

Post By : lddamnatcharoen | Date : 11/26/2017 20:49:23
fjrigjwwe9r0swTopic:TopicDetail
220 ความคิดเห็น | 2234 ผู้เข้าชม
Post By : lddamnatcharoen | Date : 11/26/2017 15:11:19
fjrigjwwe9r0swTopic:TopicDetail
65 ความคิดเห็น | 1048 ผู้เข้าชม

ผู้บริหาร

LINK กรมพัฒนาที่ดิน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์